เผย เอเจนซีหลายเจ้าเคยพยายามฉายโฆษณาบน "สะพานพระราม 8" แต่มีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้เผย เอเจนซีหลายเจ้าเคยพยายามฉายโฆษณาบน "สะพานพระราม 8" แต่มีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้  ยิงเลเซอร์ข้อความหาเสียงบน “สะพานพระราม 8” จนเกิดเป็นประเด็นถกเถียงว่า การหาเสียงเช่นนี้ผิดกติกาการเลือกตั้งหรือไม่ และเหตุใด กทม.จึงอนุญาตให้ใช้พื้นที่นั้น

Leave a Comment