เลือกตั้ง 2566 : เปิดสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ


เปิดสูตรคำนวณ ‘ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ หรือ ปาร์ตี้ลิสต์’ เมื่อเข้าคูหาเลือกตั้งทำสัญลักษณ์ในบัตรเลือกตั้งสีเขียวแล้ว ส.ส. 100 คนได้มาจากไหน ต้องคิดอย่างไร 

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร


Leave a Comment