เศรษฐาตรวจราชการเชียงใหม่ คุยคนรุ่นใหม่ รับฟังผู้ประกอบการ ขอเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดิน ผลักดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด


วันนี้ (16 กันยายน) เวลา 11.50 น. เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่น้ำ ป่า อาชีพ และการใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนตามแนวทางพระราชดำริ 

 

นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรับฟังบรรยาย ‘การพลิกฟื้นป่าเสื่อมโทรมเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อนขึ้นรถชมวิวเยี่ยมพื้นที่จริงการพัฒนาป่า ณ บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1.9 กิโลเมตร 

 

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ปลูกต้นยางนาเป็นที่ระลึกในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งนายกรัฐมนตรีสอบถามถึงการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และการดำเนินงานของศูนย์อื่นๆ ตามแนวพระราชดำริในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ รวมถึงเรื่องการปลูกป่าด้วยความสนใจ 

 

จากนั้นได้เดินทางไปยังห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เพื่อพบปะและร่วมพูดคุยกับคนรุ่นใหม่ในประเด็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ระบบขนส่งคมนาคม สังคม และสิ่งแวดล้อม (PM2.5) และพบปะผู้ประกอบการ นักธุรกิจ เพื่อรับฟังปัญหาภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start-up) ณ ห้องประชุม THE BRICK X อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) 

 

ประเด็นที่นำเสนอทั้งจากผู้ประกอบการและข้อเสนอของคนรุ่นใหม่ ขอสนับสนุนจากรัฐบาล ดังนี้ 

 

  1. โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย สนามบินและระบบขนส่งสาธารณะ ขยายเวลาเปิด 24 ชั่วโมง เสนอสนามบินแห่งที่ 2 ส่งเสริมเอกชน โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ระบบโครงข่ายถนน เชื่อม 25 อำเภอ 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการทำตลาด ได้แก่ อัปเกรดงานแสดงสินค้าเป็นระดับประเทศ จัดงานอีเวนต์ระดับโลก ดึงอีเวนต์ใหญ่มาจัดในจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
  3. ปรับปรุงกฎกระทรวงต่างๆ เกี่ยวกับวีซ่า 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำตลาดในต่างประเทศ 
  5. นโยบายสนับสนุนเพิ่มจำนวนผู้ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  6. เดินหน้าแก้ไขปัญหาผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  7. ประเด็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ระบบขนส่งคมนาคม สังคม และสิ่งแวดล้อม (PM2.5) 
  8. ประเด็น Soft Power โอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ
  9. ขอให้ขับเคลื่อน พ.ร.บ.อากาศสะอาด พื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก 
  10. การทำ Wellness Tourism ฯลฯ

 


Leave a Comment