แอปเปิลเผยแพร่รายงานประจำปีความโปร่งใสของ App Store ปี 2022 (App Store Transparency Report) ซึ่งเป็นผลจากการยอมความในคดีที่นักพัฒนาฟ้องร้องเมื่อปี 2021 โดยแอปเปิลระบุว่าจะออกรายงานเป็นประจำทุกปี


แอปเปิลเผยแพร่รายงานประจำปีความโปร่งใสของ App Store ปี 2022 (App Store Transparency Report) ซึ่งเป็นผลจากการยอมความในคดีที่นักพัฒนาฟ้องร้องเมื่อปี 2021 โดยแอปเปิลระบุว่าจะออกรายงานเป็นประจำทุกปี

ข้อมูลในภาพรวมของ App Store ระบุว่า มีจำนวนแอปทั้งหมด 1,783,232 แอป มีคำร้องขอส่งแอปขึ้นสโตร์ 6,101,913 คำขอ (หนึ่งแอปส่งซ้ำได้) มีคำขอที่ถูกปฏิเสธ 1,679,694 คำขอ ด้วยสาเหตุยอดนิยมเช่น ประสิทธิภาพการทำงาน, ความปลอดภัย, ประเด็นทางกฎหมาย จนถึงการออกแบบที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

มีแอปที่ผ่านการอนุมัติ หลังถูกปฏิเสธมาก่อน 253,466 แอป และมีแอปที่เคยอนุมัติแต่ถูกถอดออกจากสโตร์ 186,195 แอป หมวดที่ถูกถอดออกมากที่สุดคือ Games, Utilities และ Business สาเหตุที่โดนมากที่สุดคือผิด Guideline 4.0 เรื่องการออกแบบ ตามด้วย DPLA 3.2(f) เรื่องการฉ้อโกง

แอปเปิลยังรายงานแอปที่ถูกถอดออกจากสโตร์ เนื่องจากตัวแทนรัฐบาลของประเทศนั้นส่งคำขอมา โดยจีนแผ่นดินใหญ่ (China mainland) มีมากที่สุด 1,435 แอป ตามด้วยอินเดีย (14) และปากีสถาน (10) โดยในจีนมีแอปที่กลับเข้าสโตร์ได้หลังอุทธรณ์ 169 แอป

สุดท้ายเป็นตัวเลขฝั่งนักพัฒนา-ผู้ใช้งาน มีนักพัฒนาลงทะเบียน 36,974,015 บัญชี ถูกปิดบัญชีไป 428,487 บัญชี ส่วนใหญ่จากการฉ้อโกง ส่วนผู้ใช้งานมีการเข้า App Store เฉลี่ยสัปดาห์ละ 656,739,889 ราย มีการอัปเดตแอปแบบอัตโนมัติเฉลี่ย 40,876,798,492 ครั้งต่อสัปดาห์ และแบบ manual 512,545,816 ครั้งต่อสัปดาห์

ที่มา: แอปเปิล

No Description

Leave a Comment