โครงการ Go รับข้อเสนอ “enhanced ServeMux routing” ที่ปรับปรุง ServeMux ตัวจัดการเลือกว่าฟังก์ชั่นใดจะเป็นผู้ตอบรีเควส HTTP จากเดิมเลือก path ได้ง่ายๆ เท่านั้น มาเป็นการเลือกตามรูปแบบที่กำหนดได้ละเอียดขึ้น


โครงการ Go รับข้อเสนอ “enhanced ServeMux routing” ที่ปรับปรุง ServeMux ตัวจัดการเลือกว่าฟังก์ชั่นใดจะเป็นผู้ตอบรีเควส HTTP จากเดิมเลือก path ได้ง่ายๆ เท่านั้น มาเป็นการเลือกตามรูปแบบที่กำหนดได้ละเอียดขึ้น

ปกติแล้วการเลือกฟังก์ชั่นอย่างละเอียดเป็นฟีเจอร์มาตรฐานในเฟรมเวิร์คสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น ตัวภาษา Go เองก็มีเฟรมเวิร์ค Fiber ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก หรือไลบรารีขนาดเล็กกว่า เช่น Gorilla ก็ได้รับความนิยมสูงเช่นกัน การที่ภาษา Go รับฟีเจอร์นี้เข้าไว้ในไลบรารีมาตรฐานเลยทำให้สามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นง่ายๆ ได้โดยไม่ต้องดึงไลบรารีภายนอกที่อาจจะไม่มีการพัฒนาต่อเนื่อง

ตอนนี้โค้ดได้รับอิมพลีเมนต์ใน respository ของ Go แล้ว คาดว่าคงออกเวอร์ชั่นจริงเร็วๆ นี้

ที่มา – GitHub: golang/go

No Description

Leave a Comment