โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงว่า รัฐบาลจีนไม่ได้ออกกฎหมาย ข้อกำหนด หรือคำสั่งใด ๆ ที่ห้ามซื้อหรือใช้งานโทรศัพท์มือถือจากผู้ผลิตต่างประเทศเช่นแอปเปิล


โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงว่า รัฐบาลจีนไม่ได้ออกกฎหมาย ข้อกำหนด หรือคำสั่งใด ๆ ที่ห้ามซื้อหรือใช้งานโทรศัพท์มือถือจากผู้ผลิตต่างประเทศเช่นแอปเปิล

ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าทางการจีนมีคำสั่งอย่างไม่เป็นทางการ ห้ามบุคลากรของรัฐใช้งาน iPhone ตลอดจนอุปกรณ์ไอทีของบริษัทต่างชาติ ซึ่งต่อมาก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าคำสั่งนี้อาจขยายไปถึงรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนที่รัฐร่วมลงทุนด้วย

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังพูดถึงรายงานข่าวเกี่ยวกับช่องโหว่ความปลอดภัยของ iPhone ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหลักในการห้ามใช้งาน โดยบอกว่ารัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายอยู่แล้ว

ที่มา: CNBC

No Description

Leave a Comment