โปรดเกล้าฯ โผทหาร 762 รายชื่อ ‘พล.อ. ทรงวิทย์-พล.อ. เจริญชัย’ เป็น ผบ.ทสส.-ผบ.ทบ.


วันนี้ (30 สิงหาคม) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

โดยมีตำแหน่งสำคัญ ประกอบด้วย

 

กองทัพไทย

 

 • พล.อ. ทรงวิทย์ หนุนภักดี เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พล.อ. อนุสรรค์ คุ้มอักษร เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พล.อ. โดมศักดิ์ คำใสแสง เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
 • พล.ร.อ. ปกครอง มนธาตุผลิน เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
 • พล.อ.อ. ชานนท์ มุ่งธัญญา เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 

กองทัพบก

 

 • พล.อ. เจริญชัย หินเธาว์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก
 • พล.อ. สุขสรรค์ หนองบัวล่าง เป็นรองผู้บัญชาการทหารบก
 • พล.อ. กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
 • พล.อ. อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • พล.อ. ธราพงษ์ มะละคำ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 
 • พล.ท. พนา แคล้วปลอดทุกข์ เป็นเสนาธิการทหารบก
 • พล.ท. ชิษณุพงศ์ รอดศิริ เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 
 • พล.ต. อดุลย์ บุญธรรมเจริญ เป็นแม่ทัพภาคที่ 2 
 • พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 

 

กองทัพเรือ

 

 • พล.ร.อ. อะดุง พันธุ์เอี่ยม เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ
 • พล.ร.อ. สุวิน แจ้งยอดสุข เป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ
 • พล.ร.อ. โกวิท อินทร์พรหม เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ
 • พล.ร.อ. ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
 • พล.ร.อ. วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เป็นเสนาธิการทหารเรือ
 • พล.ร.ท. ชาติชาย ทองสะอาด เป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

 

กองทัพอากาศ

 

 • พล.อ.อ. พันธ์ภักดี พัฒนกุล เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • พล.อ.อ. ณรงค์ อินทชาติ เป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • พล.อ.อ. พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ
 • พล.อ.อ. วิศรุต สุวรรณเนตร เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • พล.อ.อ. อนันตชัย แก้วศรีงาม เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • พล.อ.ท. เสกสรร คันธา เป็นเสนาธิการทหารอากาศ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ้างอิง:

 • https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D209S0000000000100.pdf

The post โปรดเกล้าฯ โผทหาร 762 รายชื่อ ‘พล.อ. ทรงวิทย์-พล.อ. เจริญชัย’ เป็น ผบ.ทสส.-ผบ.ทบ. appeared first on THE STANDARD.

Leave a Comment