ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ถึงสหราชอาณาจักร เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคิงชาลส์ที่ 3


วันนี้ (4 พฤษภาคม) เมื่อเวลา 08.03 น. ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย 6 ชั่วโมง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ TG 8886 เสด็จฯ ถึงท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเต็ด โดยมี ธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนา สหราชอาณาจักร เฝ้าฯ รับเสด็จ 

 

 

หลังจากมีพระราชปฏิสันถารกับผู้เฝ้าฯ รับเสด็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่งซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดถวาย เสด็จฯ ไปยังโรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ก ลอนดอน ซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับ 

 

 

เวลา 10.13 น. เสด็จฯ ถึงโรงแรมเดอะ แลนด์ มาร์ก ลอนดอน โดยมี ณัฐพงษ์ สิทธิชัย อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร พร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และคู่สมรส และกรรมการบริหารโรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ก ลอนดอน เฝ้าฯ รับเสด็จ 

 

 

ในการเสด็จฯ เยือนสหราชอาณาจักรในครั้งนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะทรงร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 โดยจะทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุข ประมุข และผู้แทนของประเทศต่างๆ ณ พระราชวังบักกิงแฮม ในวันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 และจะทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ในวันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 

 

 

ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ นับเป็นการเสด็จฯ เยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 

 

 

ภาพ: สำนักพระราชวัง


Leave a Comment