ไมโครซอฟท์ประกาศปรับ Windows 11 ตามกฎหมายการแข่งขัน Digital Markets Act (DMA) ของเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area หรือ EEA) โดยมีสาระสำคัญดังนี้


ไมโครซอฟท์ประกาศปรับ Windows 11 ตามกฎหมายการแข่งขัน Digital Markets Act (DMA) ของเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area หรือ EEA) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  • แอพทุกตัวของวินโดวส์จะสามารถถอนการติดตั้งได้ทั้งหมด โดยจะเพิ่มการถอน Microsoft Edge, Web Search (Bing) ในเขตเศรษฐกิจยุโรป และเพิ่มการถอน Camera, Cortana, Photos ให้ผู้ใช้ทั่วโลก
  • แอพใน Start Menu ของวินโดวส์ จะมีป้ายกำกับเพิ่มว่าเป็นแอพของระบบ มีคำว่า system แปะมาใต้ชื่อแอพบางตัว เช่น File Explorer
  • เปิด API ให้แอพอื่นๆ เรียกใช้งานเพิ่มเติมคือ Feed ใน Widgets Board และ Web Search ใน Windows Serarch (เปิดเฉพาะเขตเศรษฐกิจยุโรปเท่านั้น)
  • วินโดวส์จะถามผู้ใช้ก่อนว่าต้องการซิงก์ข้อมูลในบัญชี Microsoft Account กับวินโดวส์ในเครื่องหรือไม่ (เฉพาะในเขตเศรษฐกิจยุโรป)

ฟีเจอร์เหล่านี้เริ่มทดสอบแล้วใน Windows 11, version 23H2 (Release Preview) และในอนาคตจะเพิ่มเข้ามาใน Windows 10, version 22H2 ด้วย

ผู้ใช้ที่ซื้อพีซีใหม่ จะต้องตั้งค่าภูมิภาค (region) ตอนเปิดเครื่องครั้งแรก หากเลือกประเทศในเขตยุโรป ก็จะได้ฟีเจอร์ข้างต้นด้วย ถ้าต้องการเปลี่ยนภูมิภาคในภายหลังจำเป็นต้องสั่ง reset พีซีใหม่ทั้งหมดจึงทำได้

No Description

หน้าตาของ Web Search ที่เปิด API ให้คู่แข่ง

No Description

หน้าตาของ Widgets ที่เปิด API ให้คู่แข่ง

No Description

ที่มา – Microsoft

Leave a Comment