ไมโครซอฟท์ประกาศอัพเดตตัวเลือกในการตั้งค่า ส่วนของการแปลงประเภทข้อมูลอัตโนมัติ (Automatic Data Conversion) ซึ่งเริ่มทดสอบมาในปีที่แล้ว เพื่อให้ผู้ใช้งานปิดการทำงานที่ Excel ไปแปลงข้อมูลแล้วไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น ลบ 0 ที่นำหน้าตัวเลข, แสดงตัวเลขยาวเกิน 15 หลักเป็น E เป็นต้น


ไมโครซอฟท์ประกาศอัพเดตตัวเลือกในการตั้งค่า ส่วนของการแปลงประเภทข้อมูลอัตโนมัติ (Automatic Data Conversion) ซึ่งเริ่มทดสอบมาในปีที่แล้ว เพื่อให้ผู้ใช้งานปิดการทำงานที่ Excel ไปแปลงข้อมูลแล้วไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น ลบ 0 ที่นำหน้าตัวเลข, แสดงตัวเลขยาวเกิน 15 หลักเป็น E เป็นต้น

ตัวเลือกใหม่ที่เพิ่มมาคือเลือกเปิด-ปิด การแก้ไขข้อมูลตัวหนังสือที่ตามด้วยตัวเลขให้เป็นข้อมูลวันที่อัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น MAR1 ก็จะไม่บันทึกเป็น 1 มีนาคม เป็นต้น

เรื่องนี้เป็นประเด็นเนื่องจาก 3 ปีที่แล้ว HUGO Gene Nomenclature Committee หน่วยงานด้านมาตรฐานการวิจัยจีโนมมนุษย์ ต้องกำหนดมาตรฐานการตั้งชื่อเพิ่มเติม ระบุว่าหากชื่อมีปัญหากับ Excel ที่จะแปลงเป็นวันที่ เช่น MARCH1 ก็ให้ตั้งเป็น MARCHF1 เพื่อหลบเลี่ยง เป็นต้น

ที่มา: The Verge

No Description

Leave a Comment