ไมโครซอฟท์พัฒนา ตัวจัดการส่วนขยาย (Extension Manager) ตัวใหม่ของ Visual Studio โดยเริ่มใช้งานแล้วใน Visual Studio 17.8 Preview 3


ไมโครซอฟท์พัฒนา ตัวจัดการส่วนขยาย (Extension Manager) ตัวใหม่ของ Visual Studio โดยเริ่มใช้งานแล้วใน Visual Studio 17.8 Preview 3

Extension Manager ตัวใหม่เปลี่ยนมาใช้อินเทอร์เฟซแบบ 2 คอลัมน์ แทนแบบเดิมที่เป็น 3 คอลัมน์ โดยนำคอลัมน์ซ้ายสุดของเดิมที่เป็นการแยกหมวด Installed, Updates, Roaming เปลี่ยนไปเป็นแท็บด้านบนแทน เพื่อให้มีพื้นที่แสดงเนื้อหาของส่วนขยายมากขึ้น

ไมโครซอฟท์ยังปรับปรุงระบบหมวดหมู่ ฟิลเตอร์ และการค้นหาส่วนขยาย เพื่อให้จัดการส่วนขยายจำนวนมากๆ ได้ดีกว่าเดิม ตรงนี้คล้ายกับตัวจัดการส่วนขยายของ VS Code แต่ก็ไม่เหมือนซะทั้งหมด

ไมโครซอฟท์บอกว่าจะเพิ่มวิธีการติดตั้งส่วนขยายผ่านไฟล์ vsconfig ด้วย ซึ่งจะเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันถัดๆ ไป

No Description

ที่มา – Visual Studio Blog

Leave a Comment