ไมโครซอฟท์เปิดตัว Azure AI Studio ชุดเครื่องมือพัฒนาโมเดล AI ครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ฟีเจอร์ของมันประกอบด้วย


ไมโครซอฟท์เปิดตัว Azure AI Studio ชุดเครื่องมือพัฒนาโมเดล AI ครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ฟีเจอร์ของมันประกอบด้วย

  • คลังโมเดล มีให้เลือกทั้งจาก Azure OpenAI Service (โมเดลไมโครซอฟท์ + OpenAI ซึ่งรวมถึง GPT4 ด้วย), คลังของ Hugging Face, โมเดลโอเพนซอร์สอื่นๆ
  • Prompt Flow ตัวช่วยจัดการ prompt สำหรับสั่งงาน AI
  • AI Content Safety ตัวช่วยจัดการเรื่องความปลอดภัยของ AI เช่น การตรวจสอบความสมเหตุสมผล (grounding), ตรวจสอบคำตอบที่เหยียด สร้างความเกลียดชัง ฯลฯ

ที่มา – Microsoft

No Description

No Description

No Description

Leave a Comment