ไอบีเอ็มร่วมมือกับนาซ่าเปิดโมเดลปัญญาประดิษฐ์ Prithvi-100M โมเดลพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม


ไอบีเอ็มร่วมมือกับนาซ่าเปิดโมเดลปัญญาประดิษฐ์ Prithvi-100M โมเดลพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

ตัวโมเดลสร้างจากชุดข้อมูล US Harmonised Landsat Sentinel 2 (HLS) เป็นภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียด 30 เมตร ตัวโมเดลเริ่มต้นสร้าง encoder และ decoder เพื่อสร้างภาพกลับออกมา จากโมเดลพื้นฐานสามารถใช้งานอื่นๆ ที่ทางไอบีเอ็มสาธิตคือการวิเคราะห์หาพื้นที่น้ำท่วม และร่องรอยไฟป่า

ในอนาคต โมเดล Prithvi-100M นี้อาจใช้งานด้านอื่นๆ เช่น การติดตามอัตราการทำลายป่า, ทำนายผลผลิตการเกษตร, ตรวจวัดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โมเดล Prithvi-100M เปิดให้ดาวน์โหลดบน Hugging Face ใช้สัญญาอนุญาตแบบ Apache-2.0

ที่มา – IBM

No Description

Leave a Comment