15 ตุลาคม – วันไม้เท้าขาวสากล


ทุกวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันไม้เท้าสากล (White Cane Safety Day) เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมโลกตระหนักและส่งเสริมศักยภาพของผู้พิการทางสายตา โดยมีไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของผู้พิการทางสายตาทั่วโลก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่นำไปสู่การแสดงออกถึง ‘อิสรภาพ’ สำหรับผู้พิการทางสายตาทุกคน

 

แม้จะได้ชื่อว่าเป็นวันไม้เท้าขาว แต่ในความเป็นจริงแล้วไม้เท้าสำหรับคนตาบอดอาจไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวก็ได้ แต่โดยทั่วไปไม้เท้าที่ได้มาตรฐานมักเป็นสีขาว เพราะสีขาวสามารถสะท้อนแสงได้ในความมืด ช่วยให้ผู้คนที่สัญจรไปมาทั้งทางเท้าและทางถนนมองเห็นคนตาบอดที่เดินทางในเวลากลางคืนได้

 

หลายคนอาจไม่รู้ว่ากว่าจะใช้ไม้เท้าได้อย่างคล่องแคล่ว ผู้พิการทางสายตาจำเป็นต้องเรียนรู้วิชา ‘O&M’ หรือการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นหลักวิชาที่ว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการทางสายตาทั้งตาบอดและตาบอดเลือนราง ให้สามารถเคลื่อนไหว เดินทาง และสามารถเข้าถึงการดำรงชีวิตอิสระด้วยการใช้ไม้เท้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันได้

 

อ้างอิง:

Economic Forum 2023


Leave a Comment