18 กันยายน 2505 – ประกาศให้ ‘เขาใหญ่’ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย


อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย และได้รับสมญานามว่าเป็น ‘อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน’ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่า ‘เป็นอุทยานแห่งชาติที่สำคัญของโลก’

 

โดยได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจาก ดร.จอร์จ ซี. รูห์เล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุทยานแห่งชาติของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้ดำเนินการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินบริเวณป่าเขาใหญ่ ในท้องที่ตำบลป่าขะ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา, ตำบลหนองแสง ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี, ตำบลสาริกา ตำบลหินตั้ง ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก, ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม, ตำบลสำพันตา, ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี, ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา, ตำบลมวกเหล็ก และ ตำบลซำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี 2502 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 79 ตอนที่ 86 ลงวันที่ 18 กันยายน 2505 รวมเนื้อที่ 1,355,468.75 ไร่ หรือ 2,168.75 ตารางกิโลเมตร

 

อ้างอิง:


Leave a Comment