7 พฤษภาคม 1992 – กระสวยอวกาศ Endeavour ขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งแรก


กระสวยอวกาศ Endeavour ซึ่งเป็นกระสวยอวกาศลำที่ 5 ขององค์การ NASA และเป็นกระสวยอวกาศลำสุดท้ายที่ NASA สร้างขึ้นใช้งาน ถูกปล่อยสู่อวกาศเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 1992 ในภารกิจ STS-49 ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการกู้ดาวเทียม Intelsat VI, Intelsat 603 ที่ล้มเหลวในการออกจากวงโคจรต่ำของโลก

 

กระสวยอวกาศ Endeavour ได้รับเลือกให้ปฏิบัติภารกิจสำคัญมากมาย เช่น การปล่อยดาวเทียมเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศ Mir ของรัสเซีย และลำเลียงชิ้นส่วนของสถานีอวกาศนานาชาติ

 

ขณะที่กระสวยอวกาศ Endeavour ปฏิบัติภารกิจครั้งสุดท้ายในการนำส่งชิ้นส่วนไปยังสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2011 และกลับถึงโลกในวันที่ 1 มิถุนายน 2011 ปัจจุบันกระสวยอวกาศลำนี้ได้ปลดประจำการแล้ว

 

ภาพ: NASA / Space Frontiers / Getty Images


Leave a Comment