Adam Mosseri ซีอีโอ Instagram อัพเดตผ่าน Broadcast ของเขาว่า Instagram กำลังทดสอบฟีเจอร์ใหม่ ซึ่งอาจไม่ใหม่ที่อื่นแต่ใหม่ที่นี่ ผู้ใช้งานสามารถสร้างสติกเกอร์เพื่อใช้แปะใน Stories หรือ Reels ได้ จากรูปภาพในมือถือ หรือใช้รูปใน IG คนอื่นก็ได้ถ้าได้รับอนุญาต


Adam Mosseri ซีอีโอ Instagram อัพเดตผ่าน Broadcast ของเขาว่า Instagram กำลังทดสอบฟีเจอร์ใหม่ ซึ่งอาจไม่ใหม่ที่อื่นแต่ใหม่ที่นี่ ผู้ใช้งานสามารถสร้างสติกเกอร์เพื่อใช้แปะใน Stories หรือ Reels ได้ จากรูปภาพในมือถือ หรือใช้รูปใน IG คนอื่นก็ได้ถ้าได้รับอนุญาต

วิธีการใช้งานก็คือเลือกสร้าง (Create) สติกเกอร์ จากนั้นเลือกรูปที่ต้องการ แล้วทำการลบพื้นหลัง ก็จะใส่สติกเกอร์ตัดขอบพร้อมแปะวางตามต้องการ

สถานะของฟีเจอร์นี้ยังอยู่ในขั้นทดสอบ จึงอาจใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจึงเปิดให้ใช้งานทั่วไป

ที่มา: Engadget

No Description

Leave a Comment