Amazon ปรับปรุงเงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานหนังสือผ่าน Kindle Direct Publishing (KDP) หลังจากกลุ่มนักเขียนในสหรัฐร้องเรียนว่าคอนเทนต์หนังสือ ที่ใช้ AI สร้างขึ้นมาทั้งหมดมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก จนกระทบกับการค้นหางานเขียนที่คนแต่ง


Amazon ปรับปรุงเงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานหนังสือผ่าน Kindle Direct Publishing (KDP) หลังจากกลุ่มนักเขียนในสหรัฐร้องเรียนว่าคอนเทนต์หนังสือ ที่ใช้ AI สร้างขึ้นมาทั้งหมดมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก จนกระทบกับการค้นหางานเขียนที่คนแต่ง

ข้อกำหนดใหม่นี้ระบุว่า นักเขียนต้องเปิดเผยกับ Amazon หากหนังสือนั้นใช้ AI สร้างเนื้อหา (AI-generated) ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือ ภาพประกอบ หน้าปก หรือการแปล อย่างไรก็ตามหากหนังสือนั้นใช้ AI ช่วยปรับปรุง (AI-assisted) ผู้เขียนสามารถเลือกไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ได้ โดยนิยาม AI ผู้ช่วยคือ หนังสือถูกเขียนขึ้นโดยคนในขั้นแรก แล้วนำ AI มาช่วยตัดต่อ แก้ไขคำ ตรวจคำสะกด เพื่อให้งานออกมาดีขึ้น ทั้งนี้ผู้เผยแพร่หนังสือยังต้องยืนยันและรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์เนื้อหา ถึงแม้จะเป็นงานที่สร้างด้วย AI ก็ตาม

อย่างไรก็ตามข้อกำหนดนี้เป็นเรื่องของฝั่งผู้เขียนกับ Amazon แต่ทาง Amazon ยังไม่ได้บอกว่าจะเปิดเผยว่างานเขียนนั้นใช้ AI สร้างทั้งหมดสำหรับลูกค้าที่ซื้อหนังสือใน Kindle หรือไม่

ที่มา: PC Mag และ Amazon

Leave a Comment