Arm ประกาศว่าบริษัทได้ยื่นเอกสารไฟลิ่ง F-1 แบบ Confidential ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของอเมริกาหรือ SEC แล้ว ตามที่มีรายงานก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกก่อนการนำบริษัทไอพีโอซื้อขายในตลาดหุ้น โดยจะซื้อขายแบบ American Depositary Shares (ADS)


Arm ประกาศว่าบริษัทได้ยื่นเอกสารไฟลิ่ง F-1 แบบ Confidential ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของอเมริกาหรือ SEC แล้ว ตามที่มีรายงานก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกก่อนการนำบริษัทไอพีโอซื้อขายในตลาดหุ้น โดยจะซื้อขายแบบ American Depositary Shares (ADS)

ทั้งนี้ Arm ยังไม่ได้แจ้งจำนวนหุ้นตลอดจนราคาซื้อขายเริ่มต้นสำหรับไอพีโอนี้ บอกเพียงจะเปิดเผยข้อมูลและกำหนดระยะเวลาเมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ตลาดหุ้นเหมาะสม

ปัจจุบัน Arm ถือหุ้นโดย SoftBank ทั้งหมด บริษัทเคยมีแผนขายกิจการให้ NVIDIA ด้วยมูลค่า 40,000 ล้านดอลลาร์ แต่ถูกหน่วยงานกำกับดูแลคัดค้านดีลจนดีลล่มไป SoftBank จึงเปลี่ยนแผนนำ Arm เข้าตลาดหุ้นแทน

ที่มา: Engadget

Leave a Comment