Baidu เปิดตัว ERNIE ปัญญาประดิษฐ์ภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่เน้นภาษาจีนให้คนทั่วไปใช้งาน หลังจากจำกัดการใช้งานเฉพาะบริษัทที่ได้รับสิทธิ์ทดลองเท่านั้น และตอนนี้แอป Ernie ก็กลายเป็นแอปยอดนิยมในจีนอย่างรวดเร็ว


Baidu เปิดตัว ERNIE ปัญญาประดิษฐ์ภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่เน้นภาษาจีนให้คนทั่วไปใช้งาน หลังจากจำกัดการใช้งานเฉพาะบริษัทที่ได้รับสิทธิ์ทดลองเท่านั้น และตอนนี้แอป Ernie ก็กลายเป็นแอปยอดนิยมในจีนอย่างรวดเร็ว

ผู้ใช้ ERNIE ต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้นและตัวแชตบอตเตือนผู้ใช้ว่าหากพยายามคุยประเด็นอ่อนไหวหรือมีความเสี่ยงทางกฎหมายนั้นผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบเอง

ทาง AFP ทดสอบ ERNIE แล้วพบว่าบอตตอบคำถามทางการเมืองตรงตามแนวทางที่รัฐบาลจีนตอบ หรือบางเรื่องก็เลี่ยงไม่ตอบและขอให้ผู้ใช้เปลี่ยนเรื่องไปเลย เช่น ประเด็นไต้หวัน ERNIE ก็จะยืนยันว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนและท่องคำแถลงของรัฐบาลจีนว่าจีนจะใช้ทุกทางเพื่อรวมประเทศ ขณะที่เมื่อถามถึงเหตุการณ์ในเทียนอันเหมินเมื่อปี 1989 ERNIE ก็ขอให้เปลี่ยนเรื่องทันที

ที่มา – CNBC, The Japan Times

Leave a Comment