Berkshire Hathaway บริษัทการลงทุนของมหาเศรษฐีชื่อดัง Warren Buffett รายงานการถือครองหุ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 พบว่าได้ขายหุ้น TSMC ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของไต้หวัน ออกไปทั้งหมด หลังจากบริษัทรายงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าได้ขายหุ้นออกไปจำนวนหนึ่ง


Berkshire Hathaway บริษัทการลงทุนของมหาเศรษฐีชื่อดัง Warren Buffett รายงานการถือครองหุ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 พบว่าได้ขายหุ้น TSMC ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของไต้หวัน ออกไปทั้งหมด หลังจากบริษัทรายงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าได้ขายหุ้นออกไปจำนวนหนึ่ง

บริษัทของ Buffett เริ่มรายงานการซื้อหุ้น TSMC ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 เมื่อปีที่แล้ว โดยในเวลานั้นซื้อหุ้น TSMC ไปประมาณ 4,100 ล้านดอลลาร์

ก่อนหน้านี้ Buffett พูดถึงหุ้น TSMC ในการประชุมผู้ถือหุ้น Berkshire Hathaway ประจำปี บอกว่า TSMC นั้นเป็นบริษัทที่โดดเด่นมาก แต่ตอนนี้เขารู้สึกสบายใจที่จะลงทุนในบริษัทญี่ปุ่นมากกว่าไต้หวัน เนื่องจากประเด็นทางการค้าระหว่างอเมริกากับจีน

ที่มา: The Economic Times

Leave a Comment