Binance.US ประกาศเตือนให้ลูกค้าในสหรัฐถอนเงินดอลลาร์ออกภายในวันที่ 13 มิถุนายน โดยให้เหตุผลหลังจากโดน SEC (ก.ล.ต. สหรัฐ) เอาผิดรวม 13 ข้อหา ทำให้พาร์ทเนอร์ที่เป็นธนาคารและบริษัทด้านระบบจ่ายเงิน เตรียมหยุดการฝาก-ถอนเงินดอลลาร์กับ Binance.US ซึ่งจะส่งผลให้เงินดอลลาร์ของลูกค้าค้างอยู่ในระบบ ไม่สามารถถอนออกไปได้


Binance.US ประกาศเตือนให้ลูกค้าในสหรัฐถอนเงินดอลลาร์ออกภายในวันที่ 13 มิถุนายน โดยให้เหตุผลหลังจากโดน SEC (ก.ล.ต. สหรัฐ) เอาผิดรวม 13 ข้อหา ทำให้พาร์ทเนอร์ที่เป็นธนาคารและบริษัทด้านระบบจ่ายเงิน เตรียมหยุดการฝาก-ถอนเงินดอลลาร์กับ Binance.US ซึ่งจะส่งผลให้เงินดอลลาร์ของลูกค้าค้างอยู่ในระบบ ไม่สามารถถอนออกไปได้

Binance.US ยังประกาศว่าจะผันตัวเองเป็นตลาดซื้อขายที่เป็นคริปโตล้วนๆ (crpyo-only exchange) ไม่สามารถใช้เงินจริง (fiat currency) เข้ามาซื้อขายได้อีกต่อไป

ตอนนี้ Binance.US ปิดไม่ให้ฝากเงินจริงเข้าระบบแล้ว ให้ถอนออกหรือใช้ซื้อเหรียญได้อย่างเดียว การแสดงราคาเทียบเงินจริง (เช่น BTC-USD) จะเลิกใช้งาน แต่ถ้าเป็นเหรียญ stablecoin ที่มูลค่าตามเงินจริง (เช่น BTC-USDT) ยังมีอยู่ต่อไป และหากลูกค้ายังไม่ยอมถอนเงินจริงออกจากระบบ หลังวันที่ 15 มิถุนายน 2023 เป็นต้นไป เงินจะถูกแปลงเป็นเหรียญ stablecoin ให้อัตโนมัติ

ประกาศทั้งหมดมีผลเฉพาะ Binance.US เท่านั้น ไม่รวมถึง Binance Global ที่ทำตลาดนอกสหรัฐ

Leave a Comment