Bram Moolenaar ผู้สร้าง Vim และโครงการโอเพนซอร์สอีกหลายตัวเสียชีวิตด้วยอาการป่วยที่ทรุดลงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม รวมอายุ 62 ปี


Bram Moolenaar ผู้สร้าง Vim และโครงการโอเพนซอร์สอีกหลายตัวเสียชีวิตด้วยอาการป่วยที่ทรุดลงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม รวมอายุ 62 ปี

ครอบครัว Moolenaar ประกาศเรื่องนี้ผ่านทางกลุ่ม Vim Announce พร้อมกับระบุว่ากำลังอยู่ระหว่างการเตรียมงานไว้อาลัยในเนเธอร์แลนด์

Vim เวอร์ชั่นแรกเปิดตัวเมื่อปี 1991 บนเครื่อง Amiga สำหรับทดแทน vi ที่ Bill Joy ผู้บุกเลิกยูนิกซ์และผู้ก่อตั้งบริษัท Sun พัฒนามาตั้งแต่ปี 1976 ตัว Vim เป็น charityware ที่ขอให้ทุกคนช่วยบริจาคให้เด็กในอูกันดา ตัว Moolenaar ยังคงพัฒนา Vim เรื่อยมา

ที่มา – vim_announce

No Description

Bram Moolenaar เมื่อปี 2007

Leave a Comment