CNBC รายงานว่ากูเกิลได้ประกาศปลดพนักงานหลายร้อยอัตรา ในฝ่ายสรรหาบุคลากรหรือ Recruitment โดยให้เหตุผลว่าจำนวนพนักงานที่กูเกิลต้องการรับเพิ่มเติมในอีกหลายไตรมาสต่อจากนี้ มีจำนวนที่ลดลง ฝ่ายสรรหาบุคลากรจึงต้องปรับขนาดลงให้เหมาะสมตาม


CNBC รายงานว่ากูเกิลได้ประกาศปลดพนักงานหลายร้อยอัตรา ในฝ่ายสรรหาบุคลากรหรือ Recruitment โดยให้เหตุผลว่าจำนวนพนักงานที่กูเกิลต้องการรับเพิ่มเติมในอีกหลายไตรมาสต่อจากนี้ มีจำนวนที่ลดลง ฝ่ายสรรหาบุคลากรจึงต้องปรับขนาดลงให้เหมาะสมตาม

ก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคม Alphabet บริษัทแม่ของกูเกิลได้ปลดพนักงานจำนวน 12,000 คน คิดเป็น 6% ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งหลังจากนั้นบริษัทมีนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายมากขึ้น

ตัวแทนของกูเกิลยืนยันรายงานดังกล่าว โดยบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาความต้องการบุคลากรจากแผนกต่าง ๆ ซึ่งจะส่งต่อให้ฝ่าย Recruitment จัดหามีจำนวนลดลง บริษัทจึงจำเป็นต้องตัดสินใจในเรื่องยากที่จะลดขนาดของแผนกให้เหมาะสม

ที่มา: CNBC

Leave a Comment