Cruise บริษัทรถยนต์ไร้คนขับในเครือ GM ประกาศว่าให้บริการบนถนนจริงครบ 1 ล้านไมล์ (ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในเขตเมืองซานฟรานซิสโก) ใช้เวลา 15 เดือนนับจากเริ่มให้บริการช่วงปลายปี 2021


Cruise บริษัทรถยนต์ไร้คนขับในเครือ GM ประกาศว่าให้บริการบนถนนจริงครบ 1 ล้านไมล์ (ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในเขตเมืองซานฟรานซิสโก) ใช้เวลา 15 เดือนนับจากเริ่มให้บริการช่วงปลายปี 2021

Cruise ยังเผยสถิติว่ารถยนต์ไร้คนขับของตัวเองมีความปลอดภัยกว่าการขับโดยมนุษย์

  • มีการชน (ทั้งหมด) น้อยกว่ามนุษย์ 54%
  • มีการชน เฉพาะที่ Cruise เป็นฝ่ายทำให้เกิดการชน (primary contributor) น้อยกว่ามนุษย์ 92%
  • มีการชน เฉพาะที่เกิดความเสี่ยงบาดเจ็บ น้อยกว่ามนุษย์ 73%

สถิติของ Cruise ยังบอกว่าการชนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงที่รถของตัวเองขับช้าๆ และ 96% เกิดเพราะอีกฝ่ายมาชน Cruise เช่น โดนชนท้าย โดนเบียดเลน หรือ รถคันหน้าถอยหลังมาชนรถของ Cruise ที่จอดตามหลังอยู่ (ดูคลิปตัวอย่างการชนได้จากที่มา)

ที่มา – Cruise

Leave a Comment