IEEE Spectrum นิตยสารในเครือ IEEE รายงานการจัดอันดับภาษาโปรแกรมยอดนิยมประจำปี ซึ่งปีนี้จัดอันดับเป็นปีที่ 10 โดย Python ยังคงเป็นอันดับ 1 ในคะแนนภาพรวม หรืออันดับ Spectrum รวมทั้งอันดับ 1 ในด้านภาษาที่มาแรงเป็นกระแส (Trending) มี Java, C++ และ JavaScript ในอันดับรองลงมา


IEEE Spectrum นิตยสารในเครือ IEEE รายงานการจัดอันดับภาษาโปรแกรมยอดนิยมประจำปี ซึ่งปีนี้จัดอันดับเป็นปีที่ 10 โดย Python ยังคงเป็นอันดับ 1 ในคะแนนภาพรวม หรืออันดับ Spectrum รวมทั้งอันดับ 1 ในด้านภาษาที่มาแรงเป็นกระแส (Trending) มี Java, C++ และ JavaScript ในอันดับรองลงมา

อย่างไรก็ตาม ผลการจัดอันดับด้านภาษาโปรแกรมสำหรับการหางาน (Jobs) SQL ยังครองอันดับที่ 1 ด้วยเหตุผลเพราะ SQL มักเป็นทักษะที่อยู่ในเงื่อนไขการรับสมัครงานร่วมกับภาษาอื่น โดยมี Python ตามมาในอันดับ 2 ด้วยคะแนนที่ไม่ห่างกันมากนัก

ในรายงานยังให้ข้อสังเกตของภาษา R ว่ามีประสิทธิภาพแต่ก็มีความเฉพาะตัว ได้รับความนิยมในระดับสูง แต่พอร์ตเป็นภาษาอื่นได้ยาก ซึ่งคล้ายกับสิ่งที่เกิดกับ Fortran และ Cobol

ที่มา: IEEE Spectrum

Leave a Comment