Kakao Pay บริการชำระเงินในเครือ Kakao แอปชื่อดังของเกาหลี ประกาศรองรับบริการจ่ายเงินในประเทศไทย โดยร่วมมือกับกลุ่ม Central Retail จึงรองรับร้านค้าในเครือทั้งใน เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล เอ็มบาสซี, ร้านยา Matsumoto Kiyoshi, Muji และซูเปอร์มาร์เก็ตเครือ Tops รวมทั้งจะเพิ่ม Kakao Pay เป็นตัวเลือกจ่ายเงินใน Grab ด้วย


Kakao Pay บริการชำระเงินในเครือ Kakao แอปชื่อดังของเกาหลี ประกาศรองรับบริการจ่ายเงินในประเทศไทย โดยร่วมมือกับกลุ่ม Central Retail จึงรองรับร้านค้าในเครือทั้งใน เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล เอ็มบาสซี, ร้านยา Matsumoto Kiyoshi, Muji และซูเปอร์มาร์เก็ตเครือ Tops รวมทั้งจะเพิ่ม Kakao Pay เป็นตัวเลือกจ่ายเงินใน Grab ด้วย

โดยการใช้งานในประเทศไทย สามารถทำได้ทั้งเปิดหน้าคิวอาร์โค้ดเพื่อให้ร้านค้าสแกน หรือสแกนคิวอาร์โค้ดของร้านค้าที่รองรับ Kakao Pay หรือ Alipay+ ซึ่งจะแสดงตัวเลขค่าใช้จ่ายทั้งในเงินวอนและบาท

Kakao Pay บอกว่า ตอนนี้ยังอยู่ในการทดสอบให้บริการเพิ่มเติมอีกมากกว่า 10 ประเทศ รวมทั้ง ญี่ปุ่น เยอรมนี และสหราชอาณาจักร เพื่อให้เป็นบริการชำระเงินที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก

ที่มา: The Korea Herald

No Description

Leave a Comment