LinkedIn ประกาศปลดพนักงานรวมประมาณ 668 ตำแหน่ง โดยส่วนใหญ่เป็นฝ่ายวิศวกรรม รวมถึงฝ่ายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการเงิน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล


LinkedIn ประกาศปลดพนักงานรวมประมาณ 668 ตำแหน่ง โดยส่วนใหญ่เป็นฝ่ายวิศวกรรม รวมถึงฝ่ายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการเงิน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ในประกาศนั้น Mohak Shroff และ Tomer Cohen ผู้บริหารระดับสูงของ LinkedIn บอกว่าตามแผนบริษัทต้องปรับลำดับความสำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งมาพร้อมกับการปรับโครงสร้างองค์กร ให้ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแผนงาน

LinkedIn เคยประกาศปลดพนักงานไปแล้วครั้งหนึ่งในปีนี้เมื่อเดือนพฤษภาคม

ที่มา: CNBC และ LinkedIn

Leave a Comment