Mark Gurman จาก Bloomberg รายงานข้อมูลข่าวลือสินค้าแอปเปิลล่าสุด โดยคราวนี้เขาข้ามไปพูดถึง iPhone 16 Pro ซึ่งน่าจะขายในปีหน้า 2024 ว่าจะเพิ่มขนาดหน้าจออีกเล็กน้อย เพื่อให้มีขนาดใกล้เคียงกับสมาร์ทโฟนรุ่นบนของคู่แข่งรายอื่น


Mark Gurman จาก Bloomberg รายงานข้อมูลข่าวลือสินค้าแอปเปิลล่าสุด โดยคราวนี้เขาข้ามไปพูดถึง iPhone 16 Pro ซึ่งน่าจะขายในปีหน้า 2024 ว่าจะเพิ่มขนาดหน้าจออีกเล็กน้อย เพื่อให้มีขนาดใกล้เคียงกับสมาร์ทโฟนรุ่นบนของคู่แข่งรายอื่น

ปัจจุบัน iPhone 14 Pro มีขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้ว ส่วนรุ่น Pro Max หน้าจอ 6.7 นิ้ว โดยมีอีกรายงานจากโซเชียลมีเดียในจีน ระบุขนาดจอ iPhone 16 Pro ว่าเพิ่มเป็น 6.3 นิ้ว และ 6.9 นิ้ว ตามลำดับ ทั้งนี้ในรายงานว่ารุ่นปกติจะไม่ได้เพิ่มขนาดหน้าจอ

อย่างไรก็ตามข่าวลืออาจเปลี่ยนแปลงได้อีกในอนาคต เพราะ iPhone รุ่นที่จะออกปีนี้คือ iPhone 15 นั่นเอง

ที่มา: MacRumors

Leave a Comment