Meta ประกาศว่า Horizon Worlds แพลตฟอร์มเมตาเวิร์สของบริษัท จะรองรับการใช้งานนอกจากเหนือจากเฮดเซต VR แล้ว โดยเพิ่มการใช้งานผ่านเว็บและมือถือ


Meta ประกาศว่า Horizon Worlds แพลตฟอร์มเมตาเวิร์สของบริษัท จะรองรับการใช้งานนอกจากเหนือจากเฮดเซต VR แล้ว โดยเพิ่มการใช้งานผ่านเว็บและมือถือ

ทั้งนี้สถานะบริการยังเป็นขั้นทดสอบ ผู้สนใจต้องสมัครยื่นขอใช้งานก่อน

การเพิ่มแพลตฟอร์มใช้งาน Horizon Worlds น่าจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานได้มากขึ้น จากที่ต้องมีเฮดเซต Quest ซึ่งก็จำกัดกลุ่มอยู่แล้ว ที่ผ่านมา Meta ไม่เคยเปิดเผยตัวเลขผู้ใช้งาน Horizon Worlds ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้ชีวิตในโลกเสมือน สนทนา เล่นเกมกับผู้ใช้งานคนอื่น สามารถสร้างไอเท็มเพื่อขายในโลกเสมือน โดย Meta หักส่วนแบ่ง 47.5%

ที่มา: TechCrunch

Leave a Comment