OpenAI ขึ้นข้อมูลในหน้าเว็บสำหรับบุคลากรภาคการศึกษา (โดยเฉพาะครู-อาจารย์) ยอมรับว่าระบบตรวจสอบว่าการบ้านหรืองานเขียนของนักเรียนทำด้วย AI หรือไม่ นั้นไม่สามารถตรวจจับได้


OpenAI ขึ้นข้อมูลในหน้าเว็บสำหรับบุคลากรภาคการศึกษา (โดยเฉพาะครู-อาจารย์) ยอมรับว่าระบบตรวจสอบว่าการบ้านหรืองานเขียนของนักเรียนทำด้วย AI หรือไม่ นั้นไม่สามารถตรวจจับได้

เนื้อหาส่วนนี้เป็นคำถามว่า Do AI detectors work? ซึ่งคำตอบของ OpenAI คือ “In short, no.” และขยายความว่าแม้บริษัทหลายแห่งซึ่งรวม OpenAI ด้วย พยายามออกตัวตรวจจับมาก็ตาม แต่ไม่มีระบบตัวไหนทำงานได้น่าเชื่อถือมากเพียงพอ

OpenAI ยังเตือนว่าระบบ ChatGPT ของตัวเองไม่มี “ความรู้” ว่าคอนเทนต์ที่ป้อนเข้าไปอาจสร้างด้วย AI ได้ หากผู้ใช้พบคำถามกลับของ ChatGPT ในแนวว่า “เขียนด้วย AI หรือเปล่า?” ให้พึงระลึกว่าเป็นคำถามแบบสุ่มมั่วๆ ไม่ได้แปลว่า ChatGPT ตรวจจับได้

ที่มา – OpenAI via Ars Technica

No Description

Leave a Comment