Qualcomm ประกาศบรรลุข้อตกลงกับแอปเปิล เพื่อจัดส่งชิปโมเด็ม 5G Snapdragon สำหรับใช้ในสมาร์ทโฟนของปี 2024, 2025 และ 2026 โดยไม่มีการเปิดเผยมูลค่าของดีลดังกล่าว


Qualcomm ประกาศบรรลุข้อตกลงกับแอปเปิล เพื่อจัดส่งชิปโมเด็ม 5G Snapdragon สำหรับใช้ในสมาร์ทโฟนของปี 2024, 2025 และ 2026 โดยไม่มีการเปิดเผยมูลค่าของดีลดังกล่าว

ประกาศนี้มีประเด็นสำคัญเนื่องจากทั้งสองบริษัทมีประเด็นฟ้องร้องกันเรื่องสิทธิบัตรมานาน ในปี 2019 จบลงที่แอปเปิลจ่ายเงินเพื่อใช้สิทธิบัตรของ Qualcomm พร้อมสัญญาซื้อชิปเซ็ตอีกจำนวนหนึ่ง ขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าแอปเปิลจะไม่ต่อสัญญา แล้วเปลี่ยนมาใช้ชิปที่ออกแบบเองภายในปี 2024 การที่แอปเปิลยังต่อสัญญาอยู่ก็อาจบอกได้ว่าแผนการของแอปเปิลที่จะใช้ชิปพัฒนาเองทั้งหมด ยังไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้

ทั้งนี้ Qualcomm ประเมินว่าบริษัทจะเป็นผู้ส่งมอบชิปให้กับแอปเปิล คิดเป็น 20% ของสมาร์ทโฟนที่แอปเปิลผลิตในปี 2026

ที่มา: Qualcomm และ The Wall Street Journal

No Description

Leave a Comment