Reuters อ้างแหล่งข่าวไม่เปิดเผยตัวตนระบุว่า OpenAI กำลังประกาศลดราคาครั้งใหญ่อีกครั้งเพื่อดึงนักพัฒนาให้อยู่กับแพลตฟอร์มของบริษัท พร้อมกับเตรียมปล่อยฟีเจอร์วิเคราะห์ภาพที่ตอนนี้จำกัดเฉพาะผู้ใช้ ChatGPT Plus เท่านั้น ให้นักพัฒนาได้ใช้งานกัน


Reuters อ้างแหล่งข่าวไม่เปิดเผยตัวตนระบุว่า OpenAI กำลังประกาศลดราคาครั้งใหญ่อีกครั้งเพื่อดึงนักพัฒนาให้อยู่กับแพลตฟอร์มของบริษัท พร้อมกับเตรียมปล่อยฟีเจอร์วิเคราะห์ภาพที่ตอนนี้จำกัดเฉพาะผู้ใช้ ChatGPT Plus เท่านั้น ให้นักพัฒนาได้ใช้งานกัน

คาดว่าการเปิดตัวทั้งหมดจะประกาศในงาน OpenAI DevDay วันที่ 6 พฤศจิกายนนี้

ที่ผ่านมา OpenAI ลดราคาแรงๆ หลายครั้งในปีนี้ เช่น เมื่อเปิดโมเดล gpt-3.5-turbo ก็ลดราคา text-davinci-003 ลงเหลือ 1 ใน 10 เท่านั้น หรือเมื่อกลางปีก็ลดราคาโมเดล embedding ลงถึง 75%

การแข่งขันบริการ LLM ในครึ่งปีหลังรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว ตอนนี้บริการคลาวด์รายใหญ่ทั้ง 3 ราย คือ AWS, Azure, และ Google ล้วนมีบริการ LLM หลักเปิดให้บริการ นอกจากนี้ยังมีโมเดลโอเพนซอร์สจำนวนมากที่คุณภาพเริ่มดีพอใช้งานในหลายกรณี หลายตัวมีขนาดโมเดลเล็กกว่า สามารถใช้โครงสร้างราคาไม่แพงมากเพื่อรันโมเดลได้

ที่มา – Reuters

Leave a Comment