Slack เปิดตัว Slack GPT เครื่องมือ AI สร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของ Slack ที่ร่วมมือพัฒนากับ OpenAI ซึ่งผู้บริหาร Slack บอกว่า รูปแบบการทำงานบน Slack เหมาะสมที่จะนำ AI มาเป็นช่วยในการเขียนหรือสร้างเนื้อหาได้อย่างดี


Slack เปิดตัว Slack GPT เครื่องมือ AI สร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของ Slack ที่ร่วมมือพัฒนากับ OpenAI ซึ่งผู้บริหาร Slack บอกว่า รูปแบบการทำงานบน Slack เหมาะสมที่จะนำ AI มาเป็นช่วยในการเขียนหรือสร้างเนื้อหาได้อย่างดี

Slack GPT เน้นการทำงานที่ 3 ส่วนสำคัญคือ รองรับการทำงานร่วมกับเครื่อง AI สร้างเนื้อหาที่มีอยู่ในท้องตลาด, ระบบ AI ภายใน Slack เอง เช่น ช่วยสรุปแชต ช่วยเขียนบทความเนื้อหา และ Einstein GPT ของ Salesforce ที่ปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับการทำงานใน Slack ส่วนที่ติดต่อกับลูกค้า

อย่างไรก็ตาม Slack ยังไม่ได้ประกาศว่า Slack GPT จะเปิดให้ใช้งานเมื่อใด

ที่มา: Slack และ The Verge

No Description

Leave a Comment