Stack Overflow ประกาศลดจำนวนพนักงานลง 28% จากตัวเลขพนักงานรวมของ Stack Overflow ก่อนหน้านี้อยู่ในช่วง 500-1000 คน โดยระบุเหตุผลถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่กดดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยี นับเป็นการปลดพนักงานรอบที่สองของปีนี้หลังจากเพิ่งปลดพนักงาน 10% ไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา


Stack Overflow ประกาศลดจำนวนพนักงานลง 28% จากตัวเลขพนักงานรวมของ Stack Overflow ก่อนหน้านี้อยู่ในช่วง 500-1000 คน โดยระบุเหตุผลถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่กดดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยี นับเป็นการปลดพนักงานรอบที่สองของปีนี้หลังจากเพิ่งปลดพนักงาน 10% ไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ตัวบริการ Stack Overflow นับเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์ LLM อย่าง ChatGPT ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงหลัง บริษัทพยายามออกบริการ Overflow AI มาสู้ พร้อมกับพยายามแก้ข่าวว่า ChatGPT ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทราฟิกเข้าเว็บมากนัก โดยรวมทราฟิกลดลงประมาณ 5% เทียบกับปี 2022

ที่มา – Stack Overflow

No Description

Leave a Comment