เลือกตั้ง66 กกต.ประกาศผลเป็นทางการ ก้าวไกลยังเป็นอันดับ 1 แต่เก้าอี้เหลือ 151

กกต.รายงานผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ก้าวไกลยังเป็นอันดับ 1 แต่เก้าอี้ปาร์ตี้ลิสต์เหลือ 151 ส.ส.เขตเท่ากับเพื่อไทย 112 คน วันที่ 25 พ.ค.2566 เมื่อเวลา 15.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 อย่างเป็นทางการ ของ สนง.กกต. ผ่านเว็บไซต์ official.ectreport.com สถิติการนับคะแนน ส.ส.แบ่งเขต พบว่า มีผู้มาใช้สิทธิ 39,514,973 คน จากผู้มีสิทธิ 52,195,920 คน คิดเป็น 75.71% เป็นบัตรดี 37,190,071 บัตรเสีย 1,457,899 บัตรไม่เลือกผู้ใด 866,885 จำนวนผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต รวม 400 คน แบ่งเป็น พรรคเพื่อไทย 112 คน พรรคก้าวไกล 112 คน พรรคภูมิใจไทย … Read more