กรมอนามัยแนะวิธีซื้อผลไม้รถเข็น สังเกตจากสีไม่สดจัดผิดธรรมชาติ ภาชนะจัดเก็บต้องสะอาด

วันนี้ (12 สิงหาคม) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีโพสต์ของกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสับปะรดมาจากร้านแห่งหนึ่ง และพบว่าสับปะรดดังกล่าวสีตกเป็นสีเหลืองคล้ายกับสีผสมอาหาร จากการบีบสับปะรดมีสีเหลืองตกค้างในถุงพลาสติก และเนื้อสับปะรดยังมีรสหวานจัด ซึ่งสงสัยว่ามีการแช่ขัณฑสกร ซึ่งเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลและให้ความหวานสูงกว่าปริมาณน้ำตาลมาก   นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า สารดังกล่าวหากประชาชนรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลต่อสุขภาพได้ กรมอนามัยจึงขอย้ำเตือนผู้ประกอบการร้านค้าและรถเข็น ตามข้อกำหนดผลไม้สดที่ปอกเปลือกหรือตัดแต่งสำหรับจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคเป็นอาหาร ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522   เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2) ไม่อนุญาตให้ใช้สีหรือสารให้ความหวานแทนน้ำตาลในผลไม้สด ดังนั้นหากตรวจพบการใช้วัตถุเจือปนอาหารไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด จัดเป็นการฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6 (4) (5) ต้องระวางโทษตามมาตรา 47 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท   ข้อแนะนำสำหรับผู้บริโภค ควรเลือกซื้อผลไม้สดตัดแต่งที่ไม่มีสีสดจัดผิดธรรมชาติ หากพบว่ามีสีสดผิดธรรมชาติหรือมีรสหวานจัด ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค ไม่ควรกินผักหรือผลไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นประจำ ควรกินให้หลากหลายหมุนเวียนกันไป และบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม   … Read more