กูเกิลประกาศลดระยะเวลาออกอัพเดต Chrome ผ่าน stable channel ส่วนที่เป็นอัพเดตด้านความปลอดภัยให้เร็วขึ้น จากเดิมมีอัพเดตทุก 2 สัปดาห์ เหลือเป็นทุก 1 สัปดาห์ ส่วนอัพเดตใหญ่ที่เป็นเลขเวอร์ชัน ยังคงเป็นรอบอัพเดต 4 สัปดาห์ เหมือนเดิม

กูเกิลประกาศลดระยะเวลาออกอัพเดต Chrome ผ่าน stable channel ส่วนที่เป็นอัพเดตด้านความปลอดภัยให้เร็วขึ้น จากเดิมมีอัพเดตทุก 2 สัปดาห์ เหลือเป็นทุก 1 สัปดาห์ ส่วนอัพเดตใหญ่ที่เป็นเลขเวอร์ชัน ยังคงเป็นรอบอัพเดต 4 สัปดาห์ เหมือนเดิม กูเกิลให้เหตุผลว่าด้วยรูปแบบของโครงการ Chromium ทำให้อาจมีผู้ไม่ประสงค์ดี ตรวจสอบรายการช่องโหว่ที่รายงานเข้ามา และใช้ช่องทางนั้นโจมตีผู้ใช้งานในระหว่างเวลาที่อัพเดตยังไม่ออกมาสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รอบการอัพเดตที่ลดลงเหลือทุก 1 สัปดาห์จะช่วยปิดช่องว่างนี้ได้ การเปลี่ยนแปลงนี้ผู้ใช้งานอาจเห็นการแจ้งเตือนอัพเดต Chrome บ่อยขึ้น ซึ่งตั้งแต่ Chrome 116 เป็นต้นไป กูเกิลจะทดสอบการอัพเดตเป็นแถบเล็ก ๆ ที่มุมบนขวา ให้สะดวกกับผู้ใช้งานมากขึ้นนั่นเอง ที่มา: กูเกิล