ก.ล.ต. ออกเกณฑ์คุมเข้มลงทุนคริปโต สั่งผู้ประกอบการออกคำเตือนความเสี่ยงการลงทุน-สั่งห้ามทำ deposit taking & lending

สำนักงาน ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์คุมเข้มลงทุนคริปโตเคอร์เรนซี สั่งให้ผู้ประกอบการเปิดเผยคำเตือนความเสี่ยงการลงทุน เริ่มมีผลวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ พร้อมสั่งห้ามทำ deposit taking & lending เริ่มมีผลวันที่ 30 สิงหาคมนี้ เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยคำเตือนความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ผู้ซื้อขายได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของคริปโตอย่างเพียงพอ และออกหลักเกณฑ์ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้ยืม (deposit taking & lending) เพื่อเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนจากความเสี่ยงของบริการดังกล่าว   ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตเปิดเผยคำเตือนความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโต และกำหนดห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending และในการประชุมครั้งที่ 16/2565 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 และครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยคำเตือนความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น … Read more

Binance.US ประกาศเตือนให้ลูกค้าในสหรัฐถอนเงินดอลลาร์ออกภายในวันที่ 13 มิถุนายน โดยให้เหตุผลหลังจากโดน SEC (ก.ล.ต. สหรัฐ) เอาผิดรวม 13 ข้อหา ทำให้พาร์ทเนอร์ที่เป็นธนาคารและบริษัทด้านระบบจ่ายเงิน เตรียมหยุดการฝาก-ถอนเงินดอลลาร์กับ Binance.US ซึ่งจะส่งผลให้เงินดอลลาร์ของลูกค้าค้างอยู่ในระบบ ไม่สามารถถอนออกไปได้

Binance.US ประกาศเตือนให้ลูกค้าในสหรัฐถอนเงินดอลลาร์ออกภายในวันที่ 13 มิถุนายน โดยให้เหตุผลหลังจากโดน SEC (ก.ล.ต. สหรัฐ) เอาผิดรวม 13 ข้อหา ทำให้พาร์ทเนอร์ที่เป็นธนาคารและบริษัทด้านระบบจ่ายเงิน เตรียมหยุดการฝาก-ถอนเงินดอลลาร์กับ Binance.US ซึ่งจะส่งผลให้เงินดอลลาร์ของลูกค้าค้างอยู่ในระบบ ไม่สามารถถอนออกไปได้ Binance.US ยังประกาศว่าจะผันตัวเองเป็นตลาดซื้อขายที่เป็นคริปโตล้วนๆ (crpyo-only exchange) ไม่สามารถใช้เงินจริง (fiat currency) เข้ามาซื้อขายได้อีกต่อไป ตอนนี้ Binance.US ปิดไม่ให้ฝากเงินจริงเข้าระบบแล้ว ให้ถอนออกหรือใช้ซื้อเหรียญได้อย่างเดียว การแสดงราคาเทียบเงินจริง (เช่น BTC-USD) จะเลิกใช้งาน แต่ถ้าเป็นเหรียญ stablecoin ที่มูลค่าตามเงินจริง (เช่น BTC-USDT) ยังมีอยู่ต่อไป และหากลูกค้ายังไม่ยอมถอนเงินจริงออกจากระบบ หลังวันที่ 15 มิถุนายน 2023 เป็นต้นไป เงินจะถูกแปลงเป็นเหรียญ stablecoin ให้อัตโนมัติ ประกาศทั้งหมดมีผลเฉพาะ Binance.US เท่านั้น ไม่รวมถึง Binance Global ที่ทำตลาดนอกสหรัฐ The … Read more

SEC หรือ ก.ล.ต. สหรัฐ ตั้งข้อหา Binance และบริษัทในเครือ เช่น Binance.US, BAM Trading Services รวมถึงตัวผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao หรือที่รู้จักกันในชื่อ CZ ในข้อหาทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐ จำนวนรวม 13 ข้อหา

SEC หรือ ก.ล.ต. สหรัฐ ตั้งข้อหา Binance และบริษัทในเครือ เช่น Binance.US, BAM Trading Services รวมถึงตัวผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao หรือที่รู้จักกันในชื่อ CZ ในข้อหาทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐ จำนวนรวม 13 ข้อหา สิ่งที่ SEC ประกาศเอาผิด Binance ได้แก่ ไม่จดทะเบียนเป็นตลาดซื้อขาย (exchange) นายหน้า (broker) และผู้ให้บริการเคลียริ่ง (clearing agency) ครอบคลุมทั้ง Binance.com, Binance.US, BAM Trading และตัว CZ ในฐานะผู้ควบคุมกิจการ (control person) ไม่จดทะเบียนหลักทรัพย์ในการขายสินทรัพย์คริปโต ได้แก่เหรียญ BNB, BUSD, บริการให้กู้ยืม (Simple Earn, BNB Vault), บริการ staking-as-a-service ไม่ปิดกั้นการเข้าถึง … Read more