NVIDIA เปิดบริการ NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE) for Games ชุดปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพัฒนาตัวละครในเกม non-playable characters (NPCs) ให้สามารถตอบสนองได้สมจริง

NVIDIA เปิดบริการ NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE) for Games ชุดปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพัฒนาตัวละครในเกม non-playable characters (NPCs) ให้สามารถตอบสนองได้สมจริง ACE for Games เป็นชุดบริการเดิมที่เคยเปิดตัวมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยเน้น 3 ด้านคือ เสียงพูด, บทสนทนา, และท่าทางหน้าตาของตัวละคร ผ่านเทคโนโลยี 3 ตัว ได้แก่ NVIDIA NeMo ชุดพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ภาษาขนาดใหญ่ เพื่อให้สร้างบทสนทนาได้ตามเนื้อเรื่องในเกม โดยสามารถกำหนดหัวข้อไม่ให้พูดนอกเรื่องได้ NVIDIA Riva สำหรับแปลงเสียงเป็นข้อความและข้อความเป็นเสียง ทำให้อนาคตผู้เล่นสามารรถพูดกับตัวละคร NPC ได้โดยตรง NVIDIA Omniverse Audio2Face แปลงเสียงออกมาเป็นใบหน้าตัวละคร สามารถเชื่อมต่อกับ Unreal Engine 5 ได้ในตัว บริษัทเกมสามารถเลือกใช้บริการ ACE for Games นี้ผ่านคลาวด์ของ NVIDIA หรือจะติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองก็ได้ … Read more