เรื่องน่ารำคาญข้อหนึ่งของ Android คือแอพบางตัวแสดงโฆษณาแบบเต็มหน้าจอ โดยใช้ช่องว่างของ API ที่เปิดให้แอพบางประเภทแสดงผลเต็มหน้าจอได้ (เช่น โทรศัพท์ หรือ นาฬิกาปลุก) นำมาแสดงโฆษณาแทน

เรื่องน่ารำคาญข้อหนึ่งของ Android คือแอพบางตัวแสดงโฆษณาแบบเต็มหน้าจอ โดยใช้ช่องว่างของ API ที่เปิดให้แอพบางประเภทแสดงผลเต็มหน้าจอได้ (เช่น โทรศัพท์ หรือ นาฬิกาปลุก) นำมาแสดงโฆษณาแทน ปัญหานี้จะเริ่มคลี่คลายใน Android 14 เพราะมีการขอเข้าถึงสิทธิ full-screen intent notifications (USE_FULL_SCREEN_INTENT) ที่ผู้ใช้สามารถปิดเฉพาะสิทธิตัวนี้ได้ ช่วยลดช่องว่างของระบบที่ใช้แสดงโฆษณาเต็มหน้าจอ กูเกิลเองยังเตรียมจำกัดสิทธิการเข้าถึง USE_FULL_SCREEN_INTENT ของแอพบน Google Play Store ในปีนี้ โดยแอพที่ไม่อยู่ในกลุ่มโทรศัพท์และนาฬิกาปลุก จะถูกถอดสิทธิข้อนี้ออกทั้งหมดด้วย ที่มา – Google, Android Police In Android 14, you can manually revoke the USE_FULL_SCREEN_INTENT permission from apps so they can’t send you full-screen notifications. Later … Read more