แสนสิริ และ กสศ. เดินหน้าโครงการ ‘Zero Dropout’ ปีที่ 2 ช่วยเด็กราชบุรีกลับเข้าเรียนแล้วกว่า 9,311 คน ลุยพันธกิจ ‘1 โรงเรียน 3 ระบบ’ สู่เป้าเด็กหลุดออกนอกระบบต้องเป็น ‘ศูนย์’

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ซึ่งสำหรับ ‘แสนสิริ’ ได้มองเห็นสังคมที่เด็กทุกคนได้รับโอกาสที่ยุติธรรมในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลัง    เชื่อในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมแห่งความเท่าเทียมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆ โดยเฉพาะจากภูมิหลังที่อ่อนแอจะไม่ถูกทอดทิ้งเนื่องจากความท้าทายทางสังคมหรือข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ    จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้แสนสิริเดินหน้าต่อยอดโครงการ ‘Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน’ ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 2 เดินหน้าพันธกิจ ‘1 โรงเรียน 3 รูปแบบ’ ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อลงลึกถึงการแก้ปัญหาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของระบบโครงสร้างการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันสู่การแก้ปัญหาอย่างแท้จริงได้ในระดับประเทศ   และจนปัจจุบันนี้ความคืบหน้าพันธกิจโครงการ ‘Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน’ สามารถลดจำนวนเด็กเสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษา รวมไปถึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาไปแล้วให้สามารถได้รับการศึกษาและพัฒนาให้มีทักษะการทำงานในโลกยุคใหม่ได้แล้วจำนวน 9,311 คน จากทั้งหมด 10 อำเภอ โดยมีเด็กจำนวนกว่า 200 คนที่ยังไม่เคยได้รับการศึกษาเลย ได้กลับเข้าสู่การเรียน    ทิศทางที่ดีขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเริ่มต้นโครงการเมื่อปี 2565 โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ กสศ. ภายใต้เงินสนับสนุนจากการระดมทุนบริจาคช่วยเหลือเด็ก 100 ล้านบาท ในการดำเนินงาน … Read more