กลุ่มฟินเทค Ant Group เปิดตัวโมเดล AI สร้างเนื้อหาหรือ Generative AI สำหรับสายการเงินโดยเฉพาะ ซึ่ง Ant เรียกว่า Financial LLM โดยมาพร้อมกับแอพพลิเคชันทางการเงินที่ใช้โมเดลดังกล่าวคือ Zhixiaobao 2.0 ผู้ช่วยทางการเงินสำหรับลูกค้าบุคคล และ Zhixiaozhu 1.0 ผู้ช่วยทางการเงินสำหรับลูกค้าสถาบันการเงิน

กลุ่มฟินเทค Ant Group เปิดตัวโมเดล AI สร้างเนื้อหาหรือ Generative AI สำหรับสายการเงินโดยเฉพาะ ซึ่ง Ant เรียกว่า Financial LLM โดยมาพร้อมกับแอพพลิเคชันทางการเงินที่ใช้โมเดลดังกล่าวคือ Zhixiaobao 2.0 ผู้ช่วยทางการเงินสำหรับลูกค้าบุคคล และ Zhixiaozhu 1.0 ผู้ช่วยทางการเงินสำหรับลูกค้าสถาบันการเงิน โดย Zhixiaobao 2.0 จะเข้ามาช่วยทั้งการแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุน การกระจายสินทรัพย์ลงทุน ตลอดจนให้ความรู้ทางการเงิน ขณะที่ Zhixiaozhu 1.0 จะมาช่วยในงานการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน อ่านบทวิเคราะห์การลงทุน ประเมินโอกาสทางการลงทุน และช่วยสร้างเนื้อหาบทวิเคราะห์ Ant บอกว่าการทำงานของ GenAI สำหรับงานด้านการเงินนี้จะเน้นที่ความเข้าใจในเรื่องที่ต้องรู้ การอ่านบทวิเคราะห์ การปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนด ตลอดจนทำความเข้าใจเป้าหมายทางการเงินของบุคคล และการเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบ Wang Xiaohang รองประธาน Ant Group บอกว่า LLM สำหรับงานทั่วไปนั้นนำมาปรับใช้กับสายการเงินได้ยาก จึงจำเป็นต้องสร้างโมเดลขึ้นมาเพื่องานด้านการเงินโดยเฉพาะ เพราะมีทั้งขอบข่ายความรู้เฉพาะ … Read more

กูเกิลส่งอีเมลถึงพนักงาน พูดถึงแผนงานในอนาคตของบริการผู้ช่วย Assistant โดยระบุว่าจะทำให้ AI สร้างเนื้อหาหรือ Generative AI เข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้น

กูเกิลส่งอีเมลถึงพนักงาน พูดถึงแผนงานในอนาคตของบริการผู้ช่วย Assistant โดยระบุว่าจะทำให้ AI สร้างเนื้อหาหรือ Generative AI เข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้น ประเด็นน่าสนใจในอีเมลนี้บอกว่า Generative AI มีแนวโน้มจะเปลี่ยนการใช้ชีวิตของผู้คน ซึ่ง Assistant เป็นบริการที่มีโอกาสนำความสามารถนี้เข้ามาเสริมการใช้งานได้อีกมาก โดยตอนนี้มีทีมงานส่วนหนึ่งที่รับผิดชอบโครงการนี้แล้ว จะเริ่มต้นที่ Assistant ในมือถือก่อน นอกจากนี้ยังมีการปรับโครงสร้างการบริหารใหม่ เพื่อรองรับทิศทางนี้ ผลคือมีพนักงานจำนวนเล็กน้อยที่ถูกปลดออกด้วย Axios ระบุว่าพนักงานตอนนี้มีพนักงานกูเกิลที่ดูแลโครงการเกี่ยวข้องกับ Assistant ตามทิศทางนี้ระดับหลายพันคน ที่มา: Axios