เต๋อ นวพล ชวนผู้ชมมาร่วมครุ่นคิดถึงความจับต้องไม่ได้ของสื่อดิจิทัลผ่านนิทรรศการ HEAVY

เต๋อ-นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ผู้กำกับภาพยนตร์ที่ใครหลายคนรู้จักเขาเป็นอย่างดีจากผลงาน Mary is Happy, Mary is Happy (2556), ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ (2558) และ ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (2562) ฯลฯ กำลังจะจัดนิทรรศการของตัวเองในชื่อ HEAVY ที่ชวนผู้ชมมาร่วมครุ่นคิดถึงความจับต้องไม่ได้ของสื่อดิจิทัล ผ่านภาพถ่ายเข้ากรอบขนาดใหญ่กว่า 120 ภาพ ที่นำมาจากคลังภาพถ่ายกว่า 50,000 ภาพที่เขาถ่ายสะสมไว้มานานกว่าทศวรรษ โดยนิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 11 พฤศจิกายน 2566 ณ BANGKOK CITYCITY GALLERY   โดยจุดเริ่มต้นของนิทรรศการ HEAVY เริ่มต้นจากการที่เต๋อ นวพล ได้เล็งเห็นว่าในปัจจุบันภาพยนตร์และสื่อส่วนใหญ่ได้ก้าวข้ามไปสู่โลกดิจิทัล ซึ่งส่งผลให้ผลงานที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นนั้นกลายเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ จนนำมาสู่ความรู้สึกเสียดายที่ ‘เขาไม่อาจแตะสัมผัสผลงานของตัวเองได้’   สำหรับภาพถ่ายทั้ง 120 ภาพที่คัดสรรมานั้น จะพาผู้ชมเข้าไปสำรวจเรื่องราวส่วนตัวและเส้นทางการทำภาพยนตร์ของเต๋อ นวพล ที่เผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตใต้สำนึกที่ส่งผลกระทบต่อความพึงใจทางศิลปะของเขา ผ่านการวางเฟรมและการเลือกนำเสนอสิ่งต่างๆ … Read more