10 สิงหาคม 1793 – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ กรุงปารีส เปิดให้เข้าชมเป็นครั้งแรก

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre) หรือทับศัพท์ว่า มูว์เซดูลูฟวร์ (Musée du Louvre) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 1793 และปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก โดยในปี 2022 มีผู้เข้าชมกว่า 7.8 ล้านคน   ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 72,735 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19 เช่น ภาพเขียนโมนา ลิซา ของลีโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอส แห่งแอนทิออช (Alexandros of Antioch)   ภาพ: DEA / … Read more