ชมคลิป: การเปลี่ยนผ่านการเมือง ‘สลายขั้วเก่า สู้กับขั้วใหม่’ จากแดง-ฟ้า สู่ แดง-ส้ม? | THE STANDARD NOW

การเปลี่ยนผ่านการเมือง ‘สลายขั้วเก่า สู้กับขั้วใหม่’ จากแดง-ฟ้า สู่ แดง-ส้ม?   ร่วมพูดคุยกับ ศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง   พบกันในรายการ THE STANDARD NOW กับ อ๊อฟ ชัยนนท์ วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook และ YouTube ของ THE STANDARD ABOUT THE AUTHOR THE STANDARD TEAM กองบรรณาธิการ THE STANDARD