Wiz รายงานถึงความผิดพลาดของนักวิจัยของไมโครซอฟท์ ที่แชร์ไฟล์ผ่านลิงก์ไปยัง Azure Blob เพื่อแชร์ไฟล์ฝึกปัญญาประดิษฐ์ แต่ลิงก์นั้นกลับสามารถเข้าถึงสตอเรจได้ทั้ง bucket ส่งผลให้ไฟล์ที่ไม่เกี่ยวข้องจำนวนมากหลุดไปด้วย

Wiz รายงานถึงความผิดพลาดของนักวิจัยของไมโครซอฟท์ ที่แชร์ไฟล์ผ่านลิงก์ไปยัง Azure Blob เพื่อแชร์ไฟล์ฝึกปัญญาประดิษฐ์ แต่ลิงก์นั้นกลับสามารถเข้าถึงสตอเรจได้ทั้ง bucket ส่งผลให้ไฟล์ที่ไม่เกี่ยวข้องจำนวนมากหลุดไปด้วย ใน bucket นั้นมีการสำรองข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของพนักงานไมโครซอฟท์ 2 เครื่อง ภายในมีข้อมูลสำคัญ เช่น ไฟล์กุญแจล็อกอิน secureshell, ล็อกอิน git, โทเค็นล็อกอิน Azure ML ข้อมูลหลุดครั้งนี้ไม่ใช่โทเค็นตามปกติ แต่เป็น Shared Access Signature (SAS) ลิงก์พิเศษสำหรับแชร์ไฟล์ได้โดยง่าย ปัญหาสำคัญคือ SAS นั้นจัดการยากมากเพราะไม่มีหน้าจอแสดงว่ามีการสร้างลิงก์ไปมากน้อยแค่ไหน และมีระบุเวลาหมดอายุลิงก์ดีพอหรือไม่ ทางเดียวที่ทำได้คือการเปิด log สตอเรจทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่ามีการใช้งานลิงก์เหล่านี้อย่างผิดปกติหรือไม่ ทาง Wiz ตรวจพบลิงก์นี้ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา และไมโครซอฟท์ก็ปิดลิงก์นี้ภายในสองวันหลังได้รับแจ้ง ทาง Wiz รอการสอบสวนผลกระทบภายในจึงเปิดเผยรายงานออกมา ที่มา – Wiz Topics:  Data Breach Microsoft