Handelsblatt เว็บข่าวเยอรมนีรายงานถึงไฟล์ข้อมูลจาก Tesla ที่ได้มาจากแหล่งข่าว โดยเป็นเอกสารภายในรานงานถึงเหตุด้านความปลอดภัยนับพันรายการ ในช่วงปี 2015-2022 และยังมีข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานอีกกว่าแสนคน

Handelsblatt เว็บข่าวเยอรมนีรายงานถึงไฟล์ข้อมูลจาก Tesla ที่ได้มาจากแหล่งข่าว โดยเป็นเอกสารภายในรานงานถึงเหตุด้านความปลอดภัยนับพันรายการ ในช่วงปี 2015-2022 และยังมีข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานอีกกว่าแสนคน รายงานเหตุการณ์รถเร่งความเร็วเองจำนวนถึง 2,400 รายการ ส่วนหนึ่งเคยมีการสอบสวนในสหรัฐฯ แล้วแต่สำนักงานความปลอดภัยบนท้องถนนสหรัฐฯ ก็ระบุว่าน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของผู้ขับขี่เอง อีกกว่า 1,500 รายการเป็นรายงานถึงปัญหาในระบบเบรก 139 รายการเป็นเหตุรถเบรกเอง อีก 383 รายการเป็นเหตุรถหยุดเอง และอีกกว่า 3,000 รายการเป็นปัญหาความปลอดภัยจากระบบช่วยขับขี่ เอกสารยังแสดงถึงกระบวนการภายในของ Tesla ว่ามีแนวทางที่จะไม่ส่งเอกสารการตรวจสอบเหตุต่างๆ กลับไปให้ลูกค้า เอกสารแต่ละฉบับจะแปะคำเตือนว่าใช้เป็นการภายในเท่านั้น และหากต้องแจ้งผลให้ลูกค้า ต้องแจ้งปากเปล่าเท่านั้น ห้ามส่งอีเมล, ข้อความ, หรือ voicemail ทั้งสิ้น ที่มา – ArsTechnica