Tinder ประกาศปรับปรุงส่วนการแสดงโปรไฟล์ และการค้นหาคนเพื่อแมตช์ โดยอ้างผลการสำรวจพฤติกรรมการหาคู่เดทของคนยุคใหม่ ว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับความเป็นตัวตน สิ่งที่สนใจมากขึ้น ไม่ใช่แค่รูปโปรไฟล์

Tinder ประกาศปรับปรุงส่วนการแสดงโปรไฟล์ และการค้นหาคนเพื่อแมตช์ โดยอ้างผลการสำรวจพฤติกรรมการหาคู่เดทของคนยุคใหม่ ว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับความเป็นตัวตน สิ่งที่สนใจมากขึ้น ไม่ใช่แค่รูปโปรไฟล์ ฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มมาช่วยให้ผู้ใช้ Tinder ออกแบบข้อมูลหน้า Profile ในรูปแบบที่ทำให้ผู้ค้นพบทำความรู้จักได้ในมุมมองใหม่ ๆ ดังนี้ Profile Prompts ให้ข้อมูลตามสิ่งที่ถาม เช่น ของอย่างแรกที่อยากได้คือ… หรือ เกม 2 ความจริง 1 เรื่องโกหก Profile Quiz นำคำถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวมาแสดงผล เพื่อสะท้อนมุมมองและความสนใจ Basic Info Tag ใช้ระบบแท็ก เพื่อบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเช่น ราศี เครื่องดื่มที่ชอบ และอื่น ๆ นอกจากนี้หน้าโปรไฟล์ยังปรับรูปแบบการแสดงข้อมูลใหม่ และรองรับดาร์กโหมด โดยทั้งหมดเริ่มอัพเดตให้ผู้ใช้ Tinder ทั่วโลกแล้ว ที่มา: Tinder