ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐอเมริกา เซ็นคำสั่งบริหารสั่งห้ามไม่ให้บริษัทอเมริกันเข้าไปลงทุนในจีน ฮ่องกง มาเก๊า ในอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ได้แก่ เซมิคอนดักเตอร์และไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศควอนตัม และปัญญาประดิษฐ์ โดยจะเริ่มมีผลในปี 2024

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐอเมริกา เซ็นคำสั่งบริหารสั่งห้ามไม่ให้บริษัทอเมริกันเข้าไปลงทุนในจีน ฮ่องกง มาเก๊า ในอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ได้แก่ เซมิคอนดักเตอร์และไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศควอนตัม และปัญญาประดิษฐ์ โดยจะเริ่มมีผลในปี 2024 เป้าหมายของคำสั่งนี้คือป้องกันไม่ให้ต่างชาตินำเงินลงทุนของสหรัฐไปสร้างเทคโนโลยีด้านการทหาร ข่าวกรอง การสอดส่อง และความปลอดภัยไซเบอร์ คำสั่งนี้ยังออกแบบมาให้ใช้ควบคู่ไปกับคำสั่งห้ามส่งออกเทคโนโลยีของสหรัฐไปยังประเทศจีนที่ออกมาก่อนหน้านี้ ที่มา – Whitehouse, Engadget